OLYMPUS DIGITAL CAMERA
lipocollector3-logo

Ergonomiczny. Klarowny. Przewidywalny.

Najskuteczniejszy kompleksowy system do zbierania, przemywania, filtracji oraz zatężania tkanki tłuszczowej technologią WAL (Water-Jet Assisted Liposuction). Najwyższa możliwa jakość tłuszczu w połączeniu z technologią medyczną wspomaganą strumieniem wody (WAL).

Wszystko w jednym:

 • Zbieranie do 1.000 ml tkanki tłuszczowej w sterylnym, zamkniętym systemiem,
 • Przemywanie: usuwanie leków (np. izolacja miejscowych środków znieczulających, adrenaliny)
 • Filtracja: usuwanie tkanki łącznej
 • Pozwala na redukcję pozostałego płynu do 15%.
 • Najwyższa możliwa przeżywalność tłuszczu – 90% przy zbieraniu za pomocą technologii WAL body-jet®
 • Optymalna wielkość grudek komórek tłuszczowych – około 0.9 mm przy największym stopniu przeżycia

Ergonomiczna i łatwa obsługa:

 • Oszczędność czasu – bez dalszego przetwarzania (bez wirowania),
 • Sterylna ekstrakcja tłuszczu, gotowego do natychmiastowego wypełnienia (lub przeszczepu).

Przewidywalne wyniki:

 • Optymalna zawartość infiltratu – 15%,
 • Najwyższa możliwa przeżywalność tłuszczu – 90% przy zbieraniu za pomocą technologii WAL body-jet®,
 • Optymalna wielkość grudek komórek tłuszczowych – około 0.9 mm przy największym stopniu przeżycia.

FILMY INSTRUKTAŻOWE

WAL technologia body-jet eco

Instrukcja LipocollectorTM 3

FOLDERY

CERTYFIKATY