Kaniule

Kaniule infiltracyjne

Kaniule  infiltracyjne  służą  do  wstępnego  (minimalnego)  zinfiltrowania  obszaru  liposukcji  za  pomocą roztworu do anestezji i obkurczenia naczyń. Nie posiadają otworów do liposukcji lub obejść, co pozwala uniknąć  cofania  się  płynu  infiltracyjnego.  Spray-jet jest ustawiony w górę. Rączka jest złota.

   niesterylna   wielokrotnego użytku

Standardowe kaniule WAL

Dostępne w czterech średnicach i trzech długościach, standardowe kaniule WAL mają cztery otwory ssące. Spray-jet jest ustawiony w górę. Standardowe kaniule są stosowane do delikatnej liposukcji na różnych obszarach ciała. Rączka jest złota.

   niesterylna   wielokrotnego użytku

Kaniule RAPID WAL

Kaniule z serii RAPID mają cztery otwory ssące i zaostrzony koniec. Ułatwia to ssanie w obszarach włóknistych  lub  uszkodzonych  oraz  zwiększa  prędkość ssania. Mały otwór obejścia tuż pod otworem ssącym pomaga zredukować ssanie na końcu kaniuli podczas usuwania kaniuli z nacięcia. Spray-jet jest ustawiony w górę, rączka jest srebrna.

   niesterylna   wielokrotnego użytku

Kaniule STS (stal nierdzewna) WAL

Rączka ze stali nierdzewnej oferuje solidną alternatywę dla kaniuli z aluminiowymi rączkami. Co więcej, tylko kaniule STS są odpowiednie do liposukcji z autologicznym transferem tłuszczu i mogą być czyszczone przy użyciu alkalicznych detergentów czyszczących. Dostępne jako kaniule infi ltracyjne, standardowe kaniule WAL i RAPID.

   niesterylna   wielokrotnego użytku

Kaniule STS WAL (stal nierdzewna)

Kaniula z wieloma otworami zapewnia szybkie i skuteczne zbieranie od średnich do dużych objętości tłuszczu.

   niesterylna   wielokrotnego użytku

Kaniule SC (podskórne) WAL

W kaniulach SC (podskórne), otwory ssące znajdują się po przeciwnej stronie otworu obejścia, zaś punkty wtrysku są skierowane w dół (w tym samym kierunku). Pozwala to poprawić skuteczność liposukcji na obszarach powierzchniowych i wrażliwych, np. do utrzymania strumienia i ssania poza skórą i powierzchniami. Dostępne w konfi guracji z dwiematrzema dziurami. Zielona rączka.

   niesterylna   wielokrotnego użytku

Kaniula infiltracyjna (180°)

Cienka, prosta kaniula infi ltracyjna może być wykorzystywana do infi ltracji tkanek, dla których strumień wody pod kątem będzie mniej skuteczny. W takich przypadkach, infi ltracja pomaga przygotować warstwy tkanek rozdzielając je i tworząc drogę dla instrumentów chirurgicznych.

   sterylna   jednorazowa

Łącznik

Łącznik jest wymagany do wydłużania krótkich kaniuli (15/16 cm długości roboczej), tak aby łatwo było pracować z długim aplikatorem WAL  (500001/570001).  Pozwala  na  stosowanie  kaniul  o  różnej  długości  w trakcie jednej procedury.

   niesterylna   wielokrotnego użytku

Kaniula w kształcie łyżki

Kaniula do irygacji i aspiracji z końcówką w kształcie łyżki  jest  stosowana  do  irygacji  i  aspiracji  w  procedurach  usuwania  gruczołów  potowych.  Podczas  gdy gruczoły apokrynowe są usuwane za pomocą  łyżeczki chirurgicznej,  kaniula pozwala na infiltrację i oddzie lenie warstw tkanki oraz odessanie nadmiaru płynu i
tkanki. Złota rączka.

   niesterylna   wielokrotnego użytku

Kaniule Biofill STS (stal nierdzewna)

Kaniula Biofill została zaprojektowana do ssania i zbierania mniejszych objętości tkanki tłuszczowej do 250ml. Może być stosowana jedynie z aplikatorem Biofill.

   niesterylna   wielokrotnego użytku

Aplikatory

Szczotki WAL i Biofill

   sterylna   jednorazowa

Aplikator  WAL  jest  dostępny  w  dwóch  długościach: z  kaniulami    krótką  (15/16  cm)  lub  długą    (25/30). Dłuższa wersja może być również stosowana do krótkich kaniul, przy użyciu łącznika (REF 500054). Aplikator Biofill stanowi nowy model w serii aplikatorów WAL, który może być stosowany tylko dla  body-jet® evo i body-jet® eco. Zaprojektowany do ssania i zbierania mniejszych objętości tkanki tłuszczowej w objętościach do 250 ml.

Do czyszczenia kaniul

Szczotki WAL i Biofill

Do wstępnego czyszczenia wnętrza rączki kaniuli.

   niesterylna   wielokrotnego użytku

Lanca do płukania

• Do skutecznego przetwarzania kaniul
• Ze standardowymi połączeniami typu  luer

   niesterylna   wielokrotnego użytku

• Wykorzystywana do łączenia kaniuli WAL i Biofill z płuczką urządzenia
• Umożliwia stałe płukanie podczas procesu czyszczenia